Numismatiek en geschiedenis van de munt
Numismatique et histoire de la monnaie


Jean Baerten
Geschiedenis/Histoire Numismatiek/Numismatique Archivistiek/Archivistique Hoofdpagina/PagePrincipale

   
BOEKEN /LIVRES
 • Het geld vroeger en nu. Hasselt,1965,122 pp.(Vlaamse pockets nr 165)
 • De munten van de graven van Loon. Sint-Truiden,1981,78 pp.
 • Van stater tot E.C.U. zesentwintig eeuwen Europese munt.Brussel,Artis Historia,1983,160 pp -. (il existe aussi une traduction française)
 • Muntslag en -circulatie in de Nederlanden.Brussel, VUB-uitgaven,1983,137pp. en ill.
 • Van zilverling tot euro. De geschiedenis van het geld.Leuven, Davidsfonds,1999,160 pp.
 • Unions et unifications monétaires en Europe depuis la Grèce antique jusqu’à l’Euro .Bruxelles, Archives et Bibliothèques de Belgique, numéro spécial, 59,1999, 306 pp.

ARTIKELS/ARTICLES

 • La plus ancienne monnaie de Bruxelles (vers 965),in Bulletin du Cercle d’Etudes numismatiques,dl. 2,1965, pp.1-2.
 • L’imitation des monnaies françaises dans les principautés belges au moyen âge, in Catalogue de l’exposition tenue à l’occasion du centenaire de la Société française de Numismatique.Paris,1965,pp.103113
 • Villes et monnaie dans le duché de Brabant XIIe et XIVe siècles, in Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Louvain et environs,1965/1966,pp. 7-22
 • Les trésors de Transinne et de Ciney : XIIe-XIIIe siècles, in Etudes Numismatiques 4,1967,pp.7-51
 • Het Mechelse muntatelier (14de-15de eeuw) een toevluchtsoord, in Handelingen van de Kon.Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen,dl77.1973,pp.47-58
 • Kerk en munt in de Middeleeuwen, in Pascua mediaevalia, Studies voor Prof.Dr. J.M.DE SMET.Universitaire Pers Leuven,1983,pp.52-61
 • Barbaarse wetten en munt. Rechtshistorici en numismaten op de dool,in Liber amicorum John Gilissen.Antwerpen,1983,pp.43-49
 • De Brabants-Luikse grens op monetair gebied(15de-18de eeuw),in Jaarboek van het Europees genootschap voor munt- en penningkunde,1983,pp.17-22
 • Devaluaties als creatiefactor van muntdenominaties, in Jaarboek van het Europees genootschap voor munt- en penningkunde,1984,pp.7-17
 • Muntwezen,in De Europese middeleeuwen.BRT-schooluitzendingen 1986,hoofdstuk 7,pp.59-64
 • De tweeherigheid van Maastricht in de middeleeuwen vanuit numismatisch oogpunt, in Jaarboek van het Europees genootschap voor munt-en penningkunde,1986,pp.9-14
 • Over de toepassing van het artikel uit de Sachsenspiegel inzake munt,in Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde,1989,pp.11-34
 • Nogmaals de toepassing van de « Sachsenspiegel » inzake munt, in Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde,1991,pp.9-28
 • Les droits des empereurs et des évêques en matière monétaire dans la principauté de Liège (Xe-XIIe siècles), in Bulletin du Cercle d’études numismatiques,t.29,1992,pp.49-59
 • Les sources messines relatives à la frappe monétaire impériale.A propos de Charles IV à Metz en 1356, in Cahiers Elie Fleur. Bi-bliothèque de la ville de Metz, nº5,1992, pp.15-27
 • L’unification monétaire bourguignonne dans les Pays- Bas. Origines – Réalisations- Faiblesses ,in Bulletin du Cercle d’études numismatiques,,t.30,1993,pp.51-63
 • Un débat séculaire : l’application en matière monétaire du « Sachsenspiegel » et de la « Confoederatio »(1220) dans l’Empire ,in Actes du XIe Congrès International de Numismatique(Bruxelles 1991). Louvain-la-Neuve,1993,vol. III, pp.87-94
 • L’interprétation de la « Lex Frisionum » en matière monétaire.Considérations méthodologiques,in Studia varia Bruxellensia ad orbem graeco-latinum pertinentia,III,Bruxelles,1994, pp.3•-12
 • Onderzoek naar de originaliteit en de rol van de muntunie van Jan IV (1420) tussen Brabant ,Holland en Henegouwen,in Mélanges André Uyttebrouck, Brussel,1996,pp.57-70
 • Les racines hennuyères et hollandaises du monnayage de Jean IV(1420),in Bulletin du cercle d’études numismatiques,vol.33,1996,pp.69-78
 • Le modèle du gros tournois. Un vieux débat à rouvrir, ibidem,vol.34,1997,pp.71-74
 

Naar boven
Vers le haut